SPOLEK

Medox

Nad Motolským hájem II

28.07.2013 16:36
Souhrn opravných prostředků proti stavebnímu povolení na stavbu Nad Motolským hájem II  vydaným autorizovaným inspektorem neblaze proslulým Teigiserem, jehož praktiky byly podkladem k omezení činností autorizovaných inspektorů novým stavebním zákonem. Žaloba Městskému soudu v Praze 6 A...
>>

Nad Motolským hájem II - Motol

07.05.2012 12:16
Daramis Group nabízí v lokalitě Vidoule k prodeji byty v tzv. druhé etapě výstavby Nad motolským hájem. První etapa byla přehlídkou developerského šílenství. Ve spolupráci s místním stavebním úřadem a politiky dostavěl developr tři bytové domy. Stavba Nad motolským hájem I je v rozporu s...
>>

Prodejce slíbil ptačí zpěv, místo něho mají přijet bagry

21.11.2010 16:58
Prodejce slíbil ptačí zpěv, místo něho mají přijet bagry nazvala  článek v Pražském Deníku autorka Michala Koubová uveřejněný dne 2.11.2010 v 16:30. Developr plánované výstavby „Polyfunkční areál MEDOX II Praha 13 – Stodůlky“ HQ DEVELOPMENT,a.s. IČ 271 07 604 sídlem...
>>

Medox II - autorizovaný inspektor Milan Teigiser v akci

02.10.2010 17:06
Developr plánované výstavby „Polyfunkční areál MEDOX II Praha 13 – Stodůlky“ HQ DEVELOPMENT,a.s. IČ 271 07 604 sídlem Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8, požádal Ing. Arch. Milana Teigisera, autorizovaného inspektora o vydání certifikátu - tedy stavebního povolení na výstavbu 7 patrového domu...
>>

Strašidlo Medox II obchází

28.03.2010 20:34
Stavební úřad je zkorumpovaný. Číslo rady: 5 Číslo usnesení: 154 Datum usnesení: 22.3.2010  -------------------------------------------------------------------------------  RADA městské části Praha 13  I.     souhlasí  a)    jako vlastník...
>>

10. NA POZEMKU HQ DEVELOPMENT, a.s. BYLO VYKÁCENO 5 KRÁSNÝCH STROMŮ

28.02.2010 19:26
POSLALI JSME STÍŽNOST NA ČIŽP oblastní inspektorát PRAHA Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 : Na pozemku HQ DEVELOPMENT, a.s. Sokolovská 100/94, Praha, Karlín, 186 00, Parcelní číslo: 1236/25, 1236/26 Katastrální území: Stodůlky 755541 Číslo LV: 10717, byly káceny stromy, které měly obvod ve výšce 130...
>>

5. STAVEBNÍ ODBOR PRAHY 13 NAPROSTO VYHOVĚL NALÉHÁNÍ STAVEBNÍKA A VYDAL DODATEČNÉ STAVEBNÉ POVOLENÍ

05.04.2009 20:52
DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ LZE PODLE ZÁK. Č. 186/2006 SB. § 129, ODST 2) A) VYDAT JENOM TEHDY, KDYŽ STAVBA NENÍ UMÍSTĚNA V ROZPORU SE ZÁMĚRY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. VYJDEME LI Z ROZHODNUTÍ MMR, KDE SE KONSTATUJE, ŽE ZRUŠENÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ BYLO VYDÁNO V ROZPORU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ A...
>>

4. ROZHODNUTÍ MMR, KTERÝM RUŠÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MEDOX I.

05.04.2009 20:33
JE OBVYKLOU TAKTIKOU STAVEBNÍKŮ DEVELOPRŮ, ŽE SI NECHAJÍ SCHVÁLIT CELKEM ROZUMNOU VÝSTAVBU, V RÁMCI ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, KTERÉ JE VEŘEJNÉ STAVEBNÍ ODBOR ROZHODNE A V RÁMCI ŘÍZENÍ O ZMĚNÁCH STAVBY PŘED DOKONČENÍM SE STAVBA PŘIFOUKNE. KE STAVEBNÍM ŘÍZENÍM SE VŠAK OBČANSKÁ SDRUŽENÍ NEZVOU A ANI SE...
>>

9. PROTOŽE JSME MEZITÍM PODALI NĚKOLIK ŽALOB KE SPRÁVNÍMU SOUDU, INFORMOVALO NÁS MMR, ŽE VYŽÁDALO SPIS.

05.04.2009 20:19
Medox přezkum stavebního povolení info.PDF (466,9 kB)
>>

7. PO DORUČENÍ ZAMÍTAVÉHO, ZCELA ZMATENÉHO A PRÁVNĚ NESMYSLNÉHO ROZHODNUTÍ STAVEBNÍHO ODBORU MHMP JSME PODALI NÁVRH NA PŘEZKUM NA MMR

05.04.2009 20:14
Medox MMR návrh přezkum dodatečného stavebního povolení.pdf (50 kB)
>>
Všechny články

Záznamy: 1 - 10 ze 15

1 | 2 >>

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.