SPOLEK

Strašidlo Medox II obchází

28.03.2010 20:34

Stavební úřad je zkorumpovaný.

Číslo rady: 5

Číslo usnesení: 154

Datum usnesení: 22.3.2010

 -------------------------------------------------------------------------------

 RADA městské části Praha 13

 I.     souhlasí

 a)    jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1236/78, 1236/140 a 1236/177, v k.ú. Stodůlky se stavbou „Polyfunkční areál MEDOX II Praha 13 - Stodůlky“ za podmínky, že budou splněna všechna ujednání „Smlouvy o spolupráci ve věci výstavby chodníku, opravy komunikace, odstranění zábradlí a vybudování hřiště v ulici Za Mototechnou a o poskytnutí daru“ uzavřené mezi MČ P 13 a společností HQ Development, a.s., dne   23.5.2006. Souhlas se vydává za účelem projednávání stavebního povolení.

 b)   s umístěním inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1236/28, 1236/126, 1236/127,  

    1236/140, 1236/177 a 2242/1, v k.ú. Stodůlky v rámci stavby „Polyfunkční areál MEDOX II Praha 13 – Stodůlky“. Souhlas se vydává za účelem projednávání stavebního povolení.        

 II.    Ukládá

*

 ZS p. Zemanovi

 T: 29.03.10

 sdělit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli                                    

 

https://www.praha13.cz/path/usn/?idUsn=11532

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.