SPOLEK

cíle

1. Cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, ochrana lidských práv a dodržování platných zákonů, péče o území Prahy 13

22.03.2009 14:01
ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení, ochrana životního prostředí na území Hl. města Prahy, ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech na území Hl. města Prahy ochrana lidských práv a dodržování platných zákonů tvorba bezpečného...
>>

2. Formou činnosti sdružení Motolský ordovik je účast ve správních a jiných řízeních (soudních), které se týkají ochrany životního prostředí, práv občanů a veřejných zájmů

22.03.2009 14:04
Formy činnosti :   obecně prospěšné činnosti v oblastech životního prostředí; spolupráce s jinými sdruženími, soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně); organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení; účast při...
>>

3. Motolský ordovik je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990

22.03.2009 13:51
Motolský ordovik je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., podle kterého se sdružují občané k ochraně k ochraně životního prostředí, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek, kulturních a materiálních hodnot a k dalším...
>>
Všechny články

Záznamy: 1 - 3 ze 3

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.