SPOLEK

2. Formou činnosti sdružení Motolský ordovik je účast ve správních a jiných řízeních (soudních), které se týkají ochrany životního prostředí, práv občanů a veřejných zájmů

22.03.2009 14:04

Formy činnosti :
 

  • obecně prospěšné činnosti v oblastech životního prostředí;
  • spolupráce s jinými sdruženími,
  • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
  • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
  • účast při jednáních  s volenými i správními orgány;
  • osvětová činnost,
  • účast ve správních a jiných řízeních (soudních) , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, práva členů a dalších občanů a další veřejné zájmy.
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.