SPOLEK

1. Cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, ochrana lidských práv a dodržování platných zákonů, péče o území Prahy 13

22.03.2009 14:01
  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
  • ochrana životního prostředí na území Hl. města Prahy,
  • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech na území Hl. města Prahy
  • ochrana lidských práv a dodržování platných zákonů
  • tvorba bezpečného prostředí z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické na území Hl. města Prahy;
  • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny na území Hl. města Prahy a to i ve správním řízení
  • ochrana zeleně v obci Praha 13
  • péče o území Prahy 13 
  • rozvoj práva životního prostředí tak, aby toto právní odvětví napomáhalo směřování společnosti k trvale udržitelnému rozvoji
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.