SPOLEK

5. STAVEBNÍ ODBOR PRAHY 13 NAPROSTO VYHOVĚL NALÉHÁNÍ STAVEBNÍKA A VYDAL DODATEČNÉ STAVEBNÉ POVOLENÍ

05.04.2009 20:52

DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ LZE PODLE ZÁK. Č. 186/2006 SB. § 129, ODST 2) A) VYDAT JENOM TEHDY, KDYŽ STAVBA NENÍ UMÍSTĚNA V ROZPORU SE ZÁMĚRY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. VYJDEME LI Z ROZHODNUTÍ MMR, KDE SE KONSTATUJE, ŽE ZRUŠENÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ BYLO VYDÁNO V ROZPORU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ A STAVBY BYLA SOUČASNĚ DOKONČENA, PAK SE LZE JEN DIVIT, KDE SE MEZITÍM STAVBA SMRSKLA...

 

Medox p 13 dodatečné stavební povolení.PDF (1,1 MB)

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.