SPOLEK

Žádost o informaci od samotného starosty Prahy 13 - Ing. Davida Vodrážky

02.02.2015 19:57

Starosta

Městská část Praha 13

Sluneční náměstí 13/2580,

158 00 Praha 5 

 

V Praze dne 2.2.2015

Věc: žádost o informace podle zákona č 106/99Sb.o svobodném přístupu k informacím:

Žádám o informaci osobu povinnou tedy starostu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 podle zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím o vydání listin/y, které byly podkladem pro projednání našeho podnětu, jak je uvedeno ve  vyrozumění č.j. 20/ZS/JAR/2015 ze dne 28.1.2015 výborem pro dopravu a bezpečnost, a které dokladují, že v současné době nebyl zaznamenán v souvislosti s dokončením areálu Medox II. nárůst dopravy v klidu i pohybu.

Dále žádám o poskytnutí informace o výši odměn a druhu nefinančního plnění členů komisí, členů výborů zastupitelstva MČ Prahy 13   a rady MČ Prahy 13.

Dále žádám o poskytnutí informace, kdo ze členů zastupitelstva MČ 13 používá služební vozidlo a jaké a zda je použití služebního vozidla řádně zdaněno.

Dále žádám o poskytnutí informace o bydlišti starosty Ing. Davida Vodrážky a to z důvodů zjištění, zda není obcházen volební zákon.

Informace a listiny prosím poslat do datové schránky žadatele o informaci.

Osoba oprávněná :

Motolský ordovik , z.s.

 

A zde je odpověď městské části : listinu nemají, jenom si poněkud vymýšleli, odměny nesdělí, protože si to můžeme vypočítat. Starosta bydlí tam, kde má bydlet....Samozřejmě se kroutí jako žížaly, aby nemuseli přiznat, že si vymýšlí, a že za to mají stotisícové platy.... 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.