SPOLEK

Stížnost na provoz Letiště Ruzyně - odpověď ministerstva dopravy

06.01.2011 23:10

Odpověď z odboru starých struktur ministerstva národní dopravy :

Vážený pane jednateli,

v reakci na podání občanského sdružení Motolský ordovik, ve kterém uplatňujete zásadní připomínky k činnosti Ministerstva dopravy v oblasti komunikace s občanskými sdruženími v záležitostech týkajících se hluku z leteckého provozu, a dále poukazujete na pravděpodobné zneužívání vzletové a přistávací dráhy RWY 13/31 na letišti Praha Ruzyně, uvádí Ministerstvo dopravy následující.

Po prošetření Vašeho podání bylo zjištěno, že jste skutečně učinil celou řadu podání, ve kterých jste požadoval informace o důvodech přeletů letadel nad obydlenými částmi Prahy (Stodůlky), o důvodech využívání vzletové a přistávací dráhy RWY 13/31 na letišti Praha Ruzyně a dále informace o úrovni hluku jednotlivých letadel. Na tato Vaše podání Vám bylo vždy řádně odpovězeno v souladu se zákonem č. 106/1997 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tímto Vám opakovaně sdělujeme, že Ministerstvo dopravy, pokud jde o výše uvedené podání, není věcně příslušným orgánem státní správy a tudíž nedisponuje informacemi o důvodech přeletů letadel nad Vámi zmíněnou oblastí, ani informacemi o úrovni hluku podle jednotlivých letadel na nejbližší měřící stanici Letiště Praha, a.s., stejně jako Úřad pro civilní letectví a řada dalších subjektů, které pravidelně obesíláte a které Vám v tomto smyslu odpovídají.

Vaše podezření o protizákonném používání vzletové a přistávací dráhy RWY 13/31 na letišti Praha Ruzyně jste nedoložil konkrétními případy porušování ustanovení zákona a z Vašich tvrzení nevyplývá, že je dráha využívána v rozporu s Leteckou informační příručkou (AIP). V Letecké informační příručce jsou uvedeny okolnosti, za kterých je možné tuto dráhu používat a za tyto okolnosti se mimo jiné považuje i pravidelná uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 z důvodu údržby. Dle našich informací je občanské sdružení Motolský ordovik o této pravidelné údržbě vždy s předstihem informováno ze strany provozovatele letiště.

K otázce Letecké informační příručky uvádíme, že se nejedná o vyhlášku, jak ve svém podání tvrdíte, ale o publikační medium leteckých informací. V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se v Letecké informační příručce publikují rozhodující skutečnosti, které mají vliv na bezpečnost leteckého provozu. Vzhledem k povaze tohoto dokumentu a informací v něm publikovaných, nelze zajistit účast široké veřejnosti na jeho projednávání a žádný zákon nemůže z objektivních důvodů tuto povinnost ukládat.

Závěrem upozorňujeme, že Vaše další podání v této věci budou Ministerstvem dopravy odkládána.


Ing. Zdeněk Jelínek
zástupce ředitele a vedoucí oddělení koncepce a rozvoje
Odbor civilního letectví
Ministerstvo dopravy
 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.