SPOLEK

SNOP STODŮLECKÉ NOVINY 2015

28.04.2015 19:27

STODŮLECKÉ NOVINY V PDF ZDE : 

NECHCEME VĚŽE NA LUŽINÁCH!
Na Lužinách v Praze 13 se plánuje megalomanská developerská stavba, se kterou je spojena rodina pana Romana, bývalého ředitele ČEZ.

Hnědá krabice OC Lužiny.

V první etapě byla provedena rekonstrukce obchodního centra Lužiny, kdy z komunistického realismu udělal developr kapitalistický realismus, tedy beztvarou hnědavou krabici podivné barvy. V druhé etapě se plánuje výstavba 5 věží o 16 patrech, přiléhajících k obchodnímu centru.
EIA?
Koncem roku 2014 podal stavebník dokumentaci k posouzení EIA. V současné době je to jediná veřejně dostupná informace o této děsivé stavbě.
Námitky obyvatel.
K návrhu EIA podaly spolky připomínky https://www.motolskyordovik. cz/news/petice-zastavte-vystavbu-vezi-na-prazskychluzinach-/. Přes protesty veřejnosti a štipce novinářů zůstává návrh prakticky beze změn. Jedinou změnou je variantní řešení se dvěma věžemi, z nichž jedna má mít 26 podlaží. Hovoří se vzletně o dotvoření centra, hmotových zážitcích, prostorových dominantách a podobných pitomostech. Nikde ani zmínka, jak se v té betonové džungli bude žít lidem, kteří zde již bydlí a kteří si zde koupili byty a nyní již je těžko prodají. Místní obyvatelé také podali mnoho připomínek, ale žádné připomínky občanů, ani spolků nebyly do dokumentace EIA zapracovány. Proto jsme jako účastníci řízení podali další připomínky.
Vliv na životní prostředí.
Můžeme se vsadit, jak hladce projekt procesem EIA projde. Má to být proces, který ošetří negativní vliv na životní prostředí. Čeho ale? V přeurbanisované lokalitě již z fauny nic kromě lidí a domácích mazlíčků nežije. Z flory pár stromů, a ty mají být pokáceny.
Ochrana před hlukem.
EIA by měla řešit ochranu lidí jako jediných zbývajících živých organismů v betonové lokalitě. Podle dokumentace EIA se jim životní podmínky zhorší pouze do povolených limitů. Například hluk z nástřešních klimatizačních jednotek bude při zavřených oknech v hygienickém limitu. Správně, větrat se moc nemá.
Dopravní řešení.
Pokud se týká dopravního zatížení, bude to přece jenom pouhých 760 jízd denně. Prostě i nemotoristé si užijí cestou na nákup či do školy nepřetržitou kolonu vozidel hledající parkování, či vyjíždějící z garáží, a všichni budou dýchat jedovaté zplodiny z výfuků. Pan Roman si bude hovět v čisté přírodě.
Počty bydlících.
Lidé potřebují vodu, produkují odpadky, jezdí auty a vůbec přírodu zatěžují. Počet lidí, kteří budou v navržených barácích bydlet, se však z dokumentace nedozvíte. Z toho důvodu jsou velmi pochybné bilance, které z počtu lidí vychází. Taková pseudodokumentace by za obecně platného pravidla, že úředník nepočítá, ale pouze výpočty kontroluje, by neměla být žádným úřadem přijata.
 

Kam do školky, školy?
Dokumentace EIA se vyhýbá problému přetížených škol na Praze 13. Pro cca 650 obyvatel by mělo být podle metodického pokynu k platnému územnímu plánu 23 míst v mateřských školách, 66 míst v základních školách a 43 míst ve středních školách, celkem 132 míst. Kdo a kde ta místa vybuduje a kdo je zaplatí?
MHD?
Dokumentace EIA neřeší již dnes přetížené metro. Dopravu ani posílit nelze, protože lokalita je řešena jako pěší.
Úředník s razítkem.
Problémů, které dokumentace EIA neřeší, je prostě hodně. A těch je třeba si všímat, protože právě ony mají zásadní vliv na naše životní prostředí. Proces EIA je nevyřeší, protože prostě nejsou k řešení předloženy. Laskavý úředník to orazítkuje, a o to přece jde. To vše za podpory místní radnice a souručenství ODS,
ANO a ČSSD.
Pokrytectví vedení radnice.
Staronová rada pod vedením pana Vodrážky sice veřejně proti výstavbě protestuje, ale podřízené útvary jako stavební, životního prostředí a dopravní se stavbou souhlasí. Navíc jsou připraveny dvě varianty, obě nesmyslné, zato jedna nesmyslnější o 26 patrech. ČSSD, ANO i ODS za občany zabojují a po opakovaných vyjádření mluvčího radnice Trunschky přistoupí radnice na nižší alternativu. To bude úspěch!20 milionů na volební kampaň ODS.Zajímá vás z čeho se platí volební kampaň ODS? Když je strana jako celek téměř bez koruny a dotace ODS na Praze 13 byla v řádech desítek tisíc? Výdaje na kampaň pana Vodrážky z ODS do zastupitelstva Prahy 13 byla nezávislými odborníky odhadnuta na 20 mil. Kč. Takže po kompromisním vyřešení výstavby věží na Lužinách, kdy se vedení radnice dohodne s developrem na nižší variantě, můžeme o příštích volbách očekávat masivní volební kampaň.

Demonstrace proti výstavbě.
Také si o Vodrážkově vlažné a pokrytecké obraně zájmů obyvatel myslíme své. Nezbývá, než upozornit media na nedostatky v dokumentaci, aby se úřednictvo obávalo proces schválit. Politici a úředníci se svorně obávají policie. Pokud se schvalování děje pod pokličkou, nebojí se. Proti výstavbě musíme veřejně demonstrovat. Proto se sejdeme 20. 5. 2015 v 17:30 před metrem Lužiny, abychom vyjádřili svůj protest proti výstavbě věží na Lužinách
 

PODIVNÝ ROZPOČET PRAHY 13. MALÁ DOMŮ?
846 milionů korun, herny a kasina.
Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet na rok 2015. Na www stránkách Prahy 13 je pěkně ukrytý, údaje v nepřehledných, oskenovaných ušmudlaných tabulkách s podivnými zkratkami. Co znamená „Převody na krytí akcí z TC+BJ+NBJ? Že nevíte? Nevadí. Je toho tam za 490.225.900 Kč. Celkově se za rok na radnici protočí 846 milionů korun. U rozsáhlých investic není uvedeno, z čeho budou financovány, přitom tyto investice mohou generovat velké provozní náklady v dalších letech, a zdroje na krytí těchto nákladů uvedené v rozpočtu nejsou. Nevíme také, z jakých zdrojů bude splacen úvěr na výstavbu radnice. V příjmech radnice není ani koruna za provozovaný hrací automat. Kasino Rebuy STARS v OC Lužiny už jede na plné obrátky! Praha 13 je vůbec přeborníkem v počtu hracích automatů na hlavu, dosahuje lepších čísel než počty vyrobených tun železa na hlavu socialistického občana.
Výdaje na nemocné a seniory.
Výnos ze vstupného KD Mlejn je pouhých 10.000 Kč, když dotace do kulturáku je 6.500.000 Kč, a rekonstrukce stála 200.000.000 Kč. Co na tom, že na „kulturním“ domě parazitují příbuzní funkcionářů a bývalí funkcionáři radnice. Radnice vydá na provoz KD Mlejn 6.500.000 Kč. Na Středisko sociálních služeb vydá radnice 4.500.000 Kč, na odbor sociální péče a zdravotnictví 2.800.000 Kč. KD Mlejn tedy dostane jenom o 800.000 Kč méně, než zdravotnictví a sociální služby obyvatelům Prahy 13 dohromady. A to jsou v rozpočtu odboru sociální péče i podivné položky typu Nespecifikované rezervy 900.000 Kč a Neinvestiční transfery ops, které mohou (a zjevně budou) být stejně vraženy mimo péči o naše seniory a zdravotnictví.
Školství a pašalíky.
Obdobně je tomu i s výdaji do školství, které byly sníženy o 9 % na rozdíl od platů uvolněných výhradně koaličních zastupitelů (plus pan Zeman za KSČM), které astronomicky vzrostly, protože bylo nutné zaplatit za spolupráci (mlčení), nebo zaměstnat nezaměstnatelné partajní soukmenovce. Některá neznámá jména obsadila celkem důležité pašalíky, když se o jejich kvalifikaci nic neví – takový Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty, samozřejmě uvolněný je současně předseda Komise územního rozvoje. Co o územním plánování ví je obestřeno tajemstvím. Veřejně se neangažuje, články nepíše, zato vesele funkcionaří a nahrazuje svého předchůdce Aleše Marečka.
Začíná to u fotek.
Co si pomyslet o funkcionáři, když si vylepí na partajní stránky svou novou fotografii, https://prazsky.cssd.cz/nasi_ lide/a2663.htm, kterou pořídila Praha 13? Za autorská práva asi pan Jaroš nezaplatil, protože položku „příjem za autorská práva od pana Jaroše za užití fotografie“ jsme v rozpočtu Prahy 13 nenalezli. Pokud jde o celkový odpudivý, až ušmudlaný formát rozpočtu Prahy 13, pak žádáme o transparentní účty, zveřejňování všech smluv a rozklikávací rozpočet – např. takový: rozpocet.nmnm.cz/cz/. Chápeme, že transparentnost je pro současnou koalici ODS – ANO – ČSSD nepřijatelná. Jak by se pak dělaly opulentní volební kampaně?
Černé díry u starosty.
Další černou dírou v rozpočtu jsou náklady na kancelář starosty. V položce konzultační, poradenské a právní služby je částka 5.000.000 Kč, která patrně slouží k zakrytí všech chybných a nekompetentních rozhodnutí, které starosta obvykle dělá. Příkladem je určitě známá kauza Key Investments, kde se na poslední chvíli „chytře“ investované peníze podařilo dostat zpět na konto radnice. K opravě svého chybného rozhodnutí pak investor Vodrážka použil v roce 2011 peníze z rozpočtu určené na právní služby. Za miliony z našich daní najal doktora Sokola.
Sebepropaganda.
Vedení radnice dbá na svou propagaci. Částka 8.065.000 Kč na rok 2015 se převede soukromé televizi a na časopis stop. V těchto médiích se pak radniční investoři chvástají, jak to všechno dobře umí zařídit. Na každé straně minimálně jeden radniční obličej. Obličej s dětmi, obličej s hasiči, obličej stříhající pásku, obličej s telefonem. To vše za více než 8 milionů korun. Opět více, než na naše seniory. Ti mají klub, na který se přispívá z rozpočtu sociálního odboru. Před volbami je obličeje povozí busem, nebo na lodi.
Domov pro seniory 25 let po revoluci.
Na ty co péči potřebují, a vylézt na parník už nedokážou se peněz nedostává. Stejně tak domov pro seniory. Zase uplynuly 4 roky činnosti ODS a ČSSD a domov nikde. Inu mladé obličeje. Až nám vedení radnice zestárne, bude se domov pro seniory stavět. Pro jejich manželky. Obličeje si narazí novou mladou a budou bydlet ve vilách.

LETEM SNOPEM
Zástupce SNOP Ing. Jan Majer

jednatel Spolku OS Bellušova ulice je členem Konzultační skupiny k věcné novele pražských stavebních předpisů při MHMP, a je připraven kdykoliv konzultovat Vaše náměty. Snaží se zejména prosadit povinnost developra stavět dostatečný počet parkovacích míst, což trápí zejména obyvatele Prahy 13.
Podali jsme odvolání k magistrátu hl. m. Prahy
proti územnímu rozhodnutí na stavbu autoservisu Lexus v Bavorské ul. Povolením stavby by vznikla nutnost pokácení desítek stromů, které byly zasazeny na základě územního rozhodnutí sousední stavby Toyoty. Stromy tvoří pozitivní ostrov živé přírody ve zbetonované Praze. Toyota se chlubila svým příspěvkem k životnímu prostředí a nyní hodlá stromy ve spolupráci se stavebním úřadem Prahy 13 vykácet. Proti tomuto postupu developra a stavebního úřadu Prahy 13 spolky protestují a žádají, aby stavba nebyla povolena a aby řízení o umístění stavby bylo zastaveno.
Podporujeme podpisovou akci „Za obnovu linky 168 do původní trasy!
Za ukončení všech spojů metra trasy A LETEM SNOPEM ve stanici Nemocnice Motol! Za obnovu přímého spojení K Fialce–Zličín!“ Spoje metra trasy A končí v různých nových stanicích a cestující jsou nuceni nastupovat do dalších a dalších souprav. Vagony jsou v obou směrech přeplněné cestujícími a cesta trvá déle, než bylo veřejně přislíbeno. Linka 168 byla prodloužena na Bořislavku a přes Vypich nabírá až dvacetiminutová zpoždění. Linka 164 byla zrušena a nahrazena 137 končící na Bavorské. Obyvatelé starých Stodůlek a Vidoule, kde se v posledních letech značně rozrostla bytová zástavba, tím ztratili přímé spojení s obchodním centrem Zličín, autobusovým nádražím a linkou na letiště.
Budeme se zajímat, jak přišla uvolněná paní místostarostka Marcela Plesníkova ke 200.000 Kč,
což je její dar hnutí ANO v roce 2014. Předpokládáme, že z platu učitelky tolik nenašetřila. Z odměny za činnost opoziční zastupitelky za Zelené v předchozím volebním období zřejmě také ne. Možná tam byla spolupráce s někým, kdo finanční prostředky Opatřil. O sponzorech hnutí ANO zde: https://www.anobudelip.cz/ file/edee/ke-stazeni/ostatni/financni-zprava2014.pdf

SOUTĚŽ „NAJDI STAROSTOVO BYDLO“
Paní Spurná nám zaslala emailem dotaz. Ráda by osobně navštívila pana Ing. starostu Vodrážku, aby prý poznala, jak velikán bydlí, zda skromně, kde studuje zákony a matroše do zastupitelstva, kde parkuje služebního supérba a zda miluje diviznu, jež je po spaření léčivá. Prošla celé stodůlky až do ul. Za mototechnou, kde se prý jmenovaný vyskytoval. V rodném domku jej však nezastihla. Ani opakovaně. A tak se paní Spurná ptá, kdeže zástupce lidosprávy přebejvá, kdeže po těžké lopotné práci pro lid spočine jeho oblíbená hlava v spravedlivý spánek. Paní Spurné jsme odpověděli, že nevíme. A tak nás napadlo vypsat anonymní soutěž „Najdi starostovo bydlo“. Návrhy adresy bydliště našeho starosty zasílejte emailem na: info@motolskyordovik.cz. Výherce slosujeme a výherce může vyhrát automobil supérb.
 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.