SPOLEK

Petice Nechceme zahušťování Prahy

07.01.2015 13:44

Pražský Deník 14.1.2015 :
Praze hrozí zabetonování, upozorňují občanské spolky

 

Petice „Nechceme zahušťování Prahy“

petice zde

otevřený dopis

„Nechceme zahušťování Prahy“

určeno zejména pro :

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Karla Šlechtová

ministryně

 

Magistrát hl. m. Prahy

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA

primátorka

 

                                                                                                                      Praha. 5.1. 2015

 

Vážená paní ministryně, vážená paní primátorko,    

       pražská občanská sdružení a spolky, které mají v předmětu činnosti ochranu přírody a krajiny, a které po dlouhá léta bojují proti bezhlavému zbetonovávání Prahy, s obavami a nelibostí sledují nový vývoj územního plánu hl. m. Prahy a tvorbu takzvaných Pražských stavebních předpisů v rukách nových pražských radních a zastupitelů.

Občané Prahy v posledních komunálních volbách odmítli zbetonovávání Prahy a odmítli i developersko – politická uskupení. Občané tedy volbami odmítli připravovaný Metropolitní plán s bezbřehou možností zahušťování Prahy a také odmítli nástroj k zahušťování Prahy, tedy Pražské stavební předpisy.

            Očekávali jsme, že se, po neblahé éře primátorů Svobody a Hudečka, kteří se vyhlašováním programu zahušťování Prahy přihlásili k developerským zájmům, nové vedení Prahy zásadně distancuje od všech pokračovatelů developersko – mafiánského prostředí bémovské éry.

Nestalo se tak.

 

Pražské stavební předpisy

    Nové kroky vedení magistrátu zejména radního PhDr. Matěje Stropnického, který chce zřejmě uhájit Pražské stavební předpisy za každou cenu, nebo alespoň na 200 dní, nás opět naplňují obavami o budoucnost Prahy. Vítáme rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj na podivné požadavky magistrátu hl. m. Prahy nepřistupovat a řídit se zákonem. Náměstek Stropnický také vůbec neuvažuje o projednání vyhlášky se spolky a občany Prahy. Minulé vedení také se spolky nehodlalo spolupracovat; na naše náměty k doplnění Pražských stavebních předpisů zaslané magistrátu naším spolkem dne 17. 2. 2014 nikdo neodpověděl.

            Pokud se týká Pražských stavebních předpisů, jsme přesvědčeni, že jejich zneplatněním a náhradou celostátně platnými předpisy, nedojde k žádnému chaosu, jak se věc snaží presentovat zástupci magistrátu. Naopak dojde k nápravě dosavadních pokřivených, a životní podmínky obyvatel hlavního města poškozujících, praktik.

            Konkrétně uvádíme k PSP m.j.: jak celostátně platná ČSN 73 5110 Projektování místních komunikací tak OTTP 26/1999 Sb. i nové PSP uvádí základní počty stání. ČSN tyto základní počty stání povyšuje lokálním koeficientem automobilizace, který v Praze nyní činí asi 1,5. Lokální pražské předpisy základní počty stání dokonce snižují. Tím vzniká paradox, že v Praze, kde je automobilizace nejvyšší, je vyžadováno nejméně parkovacích stání, asi o 50 % méně oproti zbytku republiky. Domy se staví na životnost asi 50 let, automobilizace stoupá. Tím jsou příštím generacím vytvářeny velké problémy. V Praze je nyní asi 550 aut na 1000 obyvatel. Pokud zohledníme dosavadní vývoj a životnost nyní stavěných domů, obdržíme minimální návrhový počet parkovacích stání asi 600 osobních aut na 1000 obyvatel. Nyní staví developeři cca 400 stání na 1000 obyvatel. Zbytek je doplňován z veřejných rozpočtů pod tlakem stávajících obyvatel. Obdobně jako počty stání musí být řešena doprava, školství, zeleň a další atributy moderního města.

            Vyhláška 26/1999 Sb. MHMP byla psána pro developery. Nové Pražské stavební předpisy byly napsány již přímo developery, kteří si pro tento účel v Praze založili novou organizaci zvanou Institut plánování a rozvoje Prahy. Výstupy vycházející z této instituce tomuto smutnému faktu odpovídají.

 

Metropolitní plán

Takzvaný Metropolitní plán směřuje k zamlžení koncepce výstavby tak, aby bylo možné stavět cokoli kdekoli.

            Ohledně náhrady stávajícího územního plánu hl. m. Prahy Vás, paní ministryně, a paní primátorko žádáme, abyste dohlédly, aby nový plán byl tvořen v souladu se stavebním zákonem. Aby při jeho přípravě byly řádně vypořádány připomínky občanů, spolků a zástupců veřejnosti podle stavebního zákona, které byly v roce 2010 řádně pražskému magistrátu doručeny a dosud nevypořádány; tak, jak o tom hovoří mnoho výroků Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. Dopady územního plánu musí být konkretizovány pro jednotlivé městské části a občané byli před připomínkovým řízením včas a srozumitelně informováni, a aby byly řádně projednány statisíce námitek od občanů, spolků a zástupců veřejnosti podané v roce 2010. Dosavadní připomínková řízení byla fraškami hranými pro vybrané diváky.

            Též bychom uvítali, aby Ministerstvo pro místní rozvoj dohlédlo, aby změny a úpravy územního plánu, které jsou nyní na magistrátu pečeny jako housky u Odkolka, prakticky mimo dohled a kontrolu veřejnosti, byly řádně projednávány s veřejností podle stavebního zákona a v souladu se související judikaturou.

            Naší dlouholetou praxí jsme došli k nezvratnému přesvědčení, že v Praze je rozklad pravidel pro výstavbu velmi pokročilý, a že si naše dosud krásné hlavní město radikální nápravu zaslouží.

 

Vážená paní primátorko, žádáme o transparentní odstranění korupčních sítí na magistrátě, a to zejména v oblasti výstavby a územního plánování.

 

Vážená paní ministryně, dosavadní kroky Vašeho ministerstva týkající se Pražských stavebních předpisů nás naplňují nadějí, že ještě lze do stavební činnosti v Praze vnést pořádek. Domníváme se, že tímto Vaším přístupem zastáváte veřejný zájem a podporujete statisíce občanů, kterým záleží na rozumně udržitelném rozvoji Prahy, v protikladu k zájmům developerů.

Pražské stavební předpisy žádáme zrušit a nové nevytvářet.

Jsme připraveni se účastnit na tvorbě všech předpisů, které ovlivňují výstavbu v Praze a seznámit Vás s našimi mnohaletými poznatky.

 

S pozdravem

JUDr. Ing. Petr Kučera,                                                        Ing. Jiří Štyler

jednatel                                                                            starosta MČ Praha 11

Spolek občanských sdružení                                                 Hnutí pro Prahu 11,

Jihozápadního města, z.s.                                                    spolupracující o.s. Prahy 11

 

přihlašuji se k obsahu otevřeného dopisu                 „Nechceme zahušťování Prahy“ :

Sdružení nezávislých občanů Prahy, politické hnutí

Občanské sdružení Bellušova ulice

Motolský ordovik, z.s.,

Stodůlky Háje, občanské sdružení,

Občané pro Prahu 5, občanské sdružení

Více zde: https://www.spolek13.cz/news/petice-nechceme-zahustovani-prahy/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.