SPOLEK

PETICE : NE ! HLUKU Z LETECKÉHO PROVOZU !

28.07.2013 15:13

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení Ordovická 3, 155 00, Praha 5, IČ 265 79 952 zaslal předsedovi vlády petici proti hluku z leteckého provozu Letiště Václava Havla s 540 podpisy nespokojených občanů Stodůlek a Řep v Praze 5, 13  a 17.

JUDr. Ing. Petr Kučera, jednatel

******************************************

Ing. Jiří Rusnok,

předseda vlády ČR

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha 1 - Malá Strana

PSČ 118 01


V Praze dne 28.7.2013

Vážený pane předsedo vlády,


Dne 30.1.2013 jsme zaslali vašemu předchůdci RNDr. Petru Nečasovi petici stovek občanů nespokojených s provozem Letiště Václava Havla v průběhu oprav dráhy 06/24. Váš předchůdce se problémem, který jsme mu naznačili v předstihu, nezabýval, zřejmě se věnoval jiným, jemu příjemnějším záležitostem. Naši petici pouze zaslal na ministerstvo dopravy, kde jsme obdrželi informaci, že letiště existuje, a že se musí také opravovat. S odpovědí jsme byli nespokojeni, ale tušili jsme, že více pro nás nyní již v prachu ležící úřednictvo neudělá. Nyní se tedy obracíme na Vás, vážený pane předsedo vlády s tím, že očekáváme, že se pokusíte pochopit stovky rodin, které v nyní v parných horkách ve výhni panelových domů neusnou, protože letadla létají i do 0: 45 a od 5:00. Domníváme se, že omezení leteckého provozu nad Prahou nejméně mezi 23:00 – 06:30 by umožnilo nabrat sil mnoha zaměstnancům, nyní připraveným o spánek řvoucími motory startujících a

přistávajících letadel. 


Problém je velmi urgentní.


Naše občanské sdružení Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města zastupuje zájmy občanů, kteří si stěžují na hluk z letadel přistávajících na dráhu 12 - 30 letiště Václava Havla.


Jednáme také jménem více než 540 obyvatel Prahy, kteří podepsali podpisovou akci „NE ! HLUKU Z LETECKÉHO PROVOZU !“ .


Vážený pane předsedo vlády, obracíme se na vás s prosbou o pomoc ve věci hluku z letadel při přeletech nad Prahou. Nechceme už dále snášet hluk z leteckého provozu Letiště Václava Havla (dříve Letiště Ruzyně).


Letiště Václava Havla opravuje svou hlavní dráhu RWY 06 / 24. Proto přenesla v roce 2012 po 3 měsíce téměř celý provoz hlučných letadel nad hustě obydlené části Prahy na dráhu 12-30 Letiště Václava Havla.  Hluk z letadel byl strašlivý.


Oprava je prováděna i letos, v pěti nejteplejších měsících v roce. Po dobu dvou let máme snášet hluk, který dosahuje i 92 dB. Teplota v domech je přes den i 40 stupňů Celsia, a větrat se dá otevřenými okny jenom v noci.


Jak ale odpočívat po práci, když se vám každou druhou minutu přežene 40 metů nad domem letadlo s hlučností 80 - 86 dB venku a 50 - 66 dB uvnitř bytu při zavřených oknech ? Jak vysvětlíte uplakaným malým dětem co se děje, když v neděli ráno v 6.00 přelétne nad domem Boeing. 747 společnosti DHL s 92 dB hluku ? Přepočty na půlroční průměry, kterými operují hygienici, jsou jen zástěrkou pro „legálnost“ hluku z leteckého provozu. Občan, který jde spát je vzbuzen okamžitým hlukem a to několikrát do hodiny. Takto byli mučeni i vězni. Legálnost mučení pak dozorci mohli vztáhnout na půlroční provoz, pročež pak mohli soutěžit o nejtišší věznici.


Během loňského provozu, při první etapě opravy letecké dráhy jsme si ověřili, že nic takového se nesmí opakovat, přes protesty se však nelidské trápení obyvatel opakuje. Naše návrhy, že oprava dráhy by mohla počkat do doby výstavby nové dráhy, a nemusela by se tedy zatěžovat hlukem celá západní číst Prahy, bývalý premiér nevyslyšel. Dal přednost a s ním celá jeho administrativa zisku před oprávněnými zájmy obyvateli. Provoz letiště je komerční, a je nepřípustné ničit obyvatelům zdraví za účelem zisku.


Současné vedení Letiště Václava Havla se zástupci občanských aktivit seriozně jedná, problémy obyvatel vedení letiště chápe, a snaží se negativní dopady eliminovat. Dohody s občanskými sdruženími o snižování hluku také na rozdíl od vedení předcházejících dodržují. Vedení Letiště Václava Havla vyšlo vstříc našim návrhům, a zkrátili dobu oprav o jeden rok. Společnost Letiště Václava Havla je vlastněná státem a proto se domníváme, že jenom vlastník reprezentovaný právě Vámi, vážený pane předsedo vlády může hlukové zatížení v době plánované opravy ještě dále eliminovat, např. přerušením provozu, nebo dalším zásadním omezením.


Žádáme tedy, aby v průběhu byly přelety přes Prahu omezeny na maximálně 5 hodin denně a v nočních hodinách tedy mezi 23:00 a 6:30 by provoz zcela ustal.


Věříme, že se s našimi návrhy budete urychleně zabývat a jsme také připraveni k diskusi ohledně opatření ke snížení hlučnosti.

 

                                                                                                       JUDr. Ing. Petr

Kučera

jednatel

příloha :

kopie podpisových listin,

originály v sídle sdružení

 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení Ordovická 3,

155 00, Praha 5,

IČ 265 79 952

 

na vědomí : media.
 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.