SPOLEK

Opětovná stížnost na zbytečný hluk z leteckého provozu Letiště Ruzyně (Václava Havla). Ministerstvo dopravy věc neřeší.

11.05.2016 10:59

Opětovná stížnost na zbytečný hluk z leteckého provozu Letiště Ruzyně (Václava Havla). Ministerstvo dopravy věc neřeší.  

 

I.

Podáváme stížnost na přelety letadel směrem na a z letiště Václava Havla dne 

11.5.2016 po 8:00 (dále jen "Předmětná doba"), kdy přelétávají hlučná letadla přes Stodůlky směrem na

a z dráhy 12-30. Přelety jsou podle našeho názoru prováděny v rozporu s

vyhláškou AIP. Žádáme o zdůvodnění porušení vyhlášky AIP. U jednotlivých

přeletů jsou v ulici Ordovické Praha 5 naměřeny hladiny hluku až 70 dB.

Zatěžování obyvatel Prahy zbytečným hlukem z letadel je zbytečné a

necitlivé.

 

II.

Tyto přelety trvají od 15.3. 2016, a mají trvat do 10.6.2016. V roce 2012 a 2013 se prováděla oprava hlavní dráhy Letiště Ruzyně a obyvatelé Prahy 17, 13, 5, 4,  16, 12 trpěli hlukem z leteckého provozu 4 měsíce v roce. Proč se tehdy neprovedla oprava i této zatáčky ? Cca 200.000 obyvatel jihozápadu Prahy opětovně trpí nadměrným a zbytečným hlukem z leteckého provozu.

 https://www.prg.aero/cs/aktuality/aktuality/zmena-leteckeho-provozu-v-souvislosti-s-opravou-pojezdove-drahy-f-a-pravidelnou-sezonni-udrzbou/

Přitom pro tak dlouhou opravu není důvod. V Heathrow např. opravili celou dráhu za 6 týdnů, EuroAirport za 7 týdnů.

 

III.

Věc: žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k

informacím.

pro :

Letiště Praha, a. s.

K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6

 

Osoba oprávněná : Motolský ordovik, z.s., sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155

00, IČ 285 55 805 je místně příslušný spolek, jehož hlavním posláním je

ochrana přírody a krajiny.

Podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a

podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o

zpřístupnění informace :

 

1) Důvody přeletu hlučných letadel nad obydlenými částmi Prahy

(m.j. Stodůlky) na a z pomocné dráhy 12 - 30, kdy přeletěla hlučná letadla

v Předmětnou dobu přes Stodůlky směrem na a z dráhy 12-30.

 

2) Úroveň hluku a emisí podle jednotlivých letadel na nejbližší měřící

stanici Letiště Ruzyně v Předmětnou dobu. Žádáme aby příslušná povinná

organizace informaci žadateli vydala a to v elektronické podobě na email

petr@kucera.cz.

 

Zvýšený hluk a emise z leteckého provozu cítíme jako závažnou újmu na

majetku i na zdraví. Touto újmou nám vzniká škoda, a abychom se mohli domáhat svých práv

u soudu, potřebujeme informace, kterými disponují společnosti a organizace,

které ovládá, nebo zřídila Česká republika.

 

Obyvatelé hlukem a emisemi dotčených částí Prahy jsou nespokojeni s

přístupem odpovědných institucí k hluku z leteckého provozu.

 

Obáváme se také pádu letadla na obydlené části Prahy vzhledem k současné bezpečnostní situaci. Poblíž letové dráhy letadel jsou 3 významné nemocnice - ÚVN, Motolská nemocnice, Fakultní Thomayerova nemocnice.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.