SPOLEK

Odbor dopravy Prahy 13 sdělil, že dopravní značení bude provedeno v nejbližší době.

21.11.2010 17:24

S odkazem na schválené změny v dopravním značení oblasti Na Vidouli, jsme byli informováni, že se blíží doba změny dopravního značení a vystavění zábran proti pirátům projíždějícím Jindrovou ulicí. Stavebník hodlá věc provést před prvními mrazy.

Dlužno dodat,  že bychom na Vidoulích raději široké a rovné chodníky se stromořadím a úzké silnice s ohleduplnými řidiči a několik parků a stezku pro kola a pro kolečkové bruslaře, také hřiště pro naši mládež, a lavičky pro naše důchodce a každoročně nějakou společnou veselici. Protože však řidiči jezdí Jindrovou a K Hájům jako magoři, musíme jim tu cestu nějak zkroutit, aby raději jezdili po dálnici, nebo po poli.

Zde je projekt první etapy úprav. a dále na 

HÁJE - 1. ČÁST - JIHOVÝCHOD

HÁJE - 2. ČÁST - JIHOZÁPAD

HÁJE - 3. ČÁST - STŘED

HÁJE - 4. ČÁST - SEVER

Bohužel to trvalo dlouho, narozdíl od dvousetmilionové rekonstrukce Mlejna. Ale i tak budou dopravní úpravy - První fáze -  snad přínosem pro zklidnění Vidoulí.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.