SPOLEK

2. NAŠE ZÁKLADNÍ PRINCIPY,

06.04.2009 00:46

AKTIVITY SPOLKU MOTOLSKÝ ORDOVIK I JEHO ČLENŮ JSOU DŮSLEDNĚ APOLITICKÉ, NEHODLÁME KANDIDOVAT DO ZASTUPITELSTVA NEBO PODOBNÝCH ORGÁNŮ, NAŠE ZÁJMY JSOU ČISTĚ SOBECKÉ : CHCEME MÍT VE SVÉM OKOLÍ POŘÁDEK, CHCEME ŽÍT V PROSTŘEDÍ, KTERÉ JE PŘÍJEMNÉ A MILÉ. PROTO MŮŽEME BÝT VELMI NEPŘÍJEMNÍ, ABYCHOM NAŠICH CÍLŮ DOSÁHLI. JSME ČLENEM ZASTŘEŠUJÍCÍHO SDRUŽENÍ SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA, O.S. ABYCHOM SJEDNOTILI NAŠE NÁZORY, SHODLI JSME SE NA SPOLEČNÝCH CÍLECH A PRINCIPECH, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY V TEZÍCH. TO NEZNAMENÁ, ŽE NAKONEC I K NAŠÍ LÍTOSTI BUDEME NUCENI SE V POLITICE AKTIVNĚ ANGAŽOVAT : WWW.SNOP13.CZ . DŮVODEM JE NAPROSTÁ IGNORANCE OBČANSKÝCH AKTIVIT, KTERÉ KRITIZUJÍ NEŠVAR, POHŘÍCHU ORGANIZOVANÉHO RADNIČNÍ VLÁDNOUCÍMI PARTAJEMI VLÁDNOUCÍMI - I OPOZIČNÍMI NA PRAZE 13.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.