SPOLEK

Motolský ordovik uspěl v odvolání proti rozhodnutí starosty Prahy 13. Ing. David Vodrážka usnesení ignoruje.

02.09.2012 14:42

Motolský ordovik požádal o informaci *), starosta Ing. David Vodrážka informaci neposkytl, Motolský ordovik se odvolal a Magistrát hl. m. Prahy rozhodl svým rozhodnutím č.  S-MHMP/1101609/2011 OKC 1174/2011 ze dne 3.1.2012  v právní moci 10.1.2012. Ačkoliv má Praha 13 rozhodnutí k dispozici, dosud informace nevydala.

Přesto jsme starostu informovali. Takovou předexekuční výzvou, řekněme.

 

příloha :

*) Úřad Městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580,
158 00 Praha 5
osoba povinná


v Praze dne  16.7.2011


Motolský ordovik, o.s.,
Ordovická 3, 155 00
Praha 5, IČ 285 55 805,
dle zák. č. 106/1999 Sb., dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informací :

poskytnutí smluv se společností YIT Stavo s.r.o., Hradčanská Office Center budova A, IČ 26420562, Milady Horákové 116/109, 160 00  Praha 6,  a jaké platby byly k datu podání této žádosti o informaci této společnosti zaplaceny.

Dále žádám o poskytnutí informace : kde a kdy bylo zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na služby, které poskytuje YIT Stavo s.r.o., Hradčanská Office Center. budova A, IČ 26420562, Milady Horákové 116/109, 160 00  Praha 6 pro osobu povinnou, a jestiže nebylo zveřejněno žádám o poskytnutí informace : zadávací dokumentace a korespondence ve věci uzavření smlouvy s YIT Stavo s.r.o., Hradčanská Office Center. budova A, IČ 26420562, Milady Horákové 116/109, 160 00  Praha 6.

Dále žádám o informaci o poskytnutí detailního rozpočtu na stavbu „Sportcentrum Stodůlky“ na pozemcích parc. č. 2072/4, 2072/8, 2108/2, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2110/2, 2110/3, 2111/1, 2111/3, 2245/17, 1569/84, 1569/19, 2733/7, 2831, 2780/254, 2780/241, 2733/1, 2832 v katastrálním území Stodůlky, s vyznačením již zaplacených  částek.

informace lze doručit na email

Petr@kucera-spol.cz

JUDr. Ing. Petr Kučera
jednatel,
Motolský ordovik, občanské sdružení”
Ordovická 3
155 Praha 5
 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.