SPOLEK

Lužiny - zase jsme vyhráli soudní spor - tentokrát VIC

15.03.2014 11:44

Stavební odbor zase prohrál.

Na jaře roku 2007 se občané poprvé dozvěděli o připravované akci jménem VIC Lužiny.  Po sedmi letech úsilí bylo dosaženo dílčího výsledku vynesením rozsudku ohledně územního povolení. Pocit zadostiučinění právu a spravedlnosti je silně zkalen vědomím práce a času které tomu bylo nutno věnovat.

Mizerná práce je zřezmá z odůvodnění rozsudku - pro otrlé.

Žaloba :

Městský soud v Praze
Správní úsek
Spálená 2
112 16 Praha 2

zaručeným elektronickým podpisem

V Praze dne 24.6..2010

žalobce :  Motolský ordovik, občanské sdružení, Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 265 79 952
jednající JUDr. Ing. Petrem Kučerou,

žalovaný :  Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební, Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1,
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 29/35, 110 21  Praha 1

zúčastněné osoby :
Městská část Praha 13, Úřad městské části, se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Syntea software group a.s., IČ 27187951, 252 65  Tursko 142,

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení, sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 285 55 805

Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení, IČ 265 79 804, Janského 2367/97,15500, Praha 5

Občanské Sdružení Stodůlky-Háje, IČ 22681311, Za Mototechnou 49a/1295, 15500 Praha 5

Občanské Sdružení Bellušova ulice, IČ 2266 2260 Bellušova 1815, 155 00 Praha 5,

Žaloba na zrušení rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy, č.j.: S-MHMP 20813/2010/OST/Cc/Vo ze dne 21.4.2010, kterým žalovaný potvrdil rozhodnutí stavebního odboru Úřadu městské části Prahy 13 SPIS. ZN.: OUR 36070/2007/Hák Č.J.: P13-54740/2009 ze dne 10.11.2009 - s návrhem na přiznání odkladného účinku žaloby

 

Rozsudek přední strana, více zde - pro otrlé

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.