SPOLEK

Dopis ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi, který chce prolomit hlukové limity na pozemních komunikacích a letištích

21.11.2010 18:11

Reakce na prolomení hlukových limitů, jak navrhlo ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Praze dne 15.11.2010

Vážený a tichý ministře,
jste placen z našich daní. Protestujeme proti zvýšení limitů jek definuje Novela nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Navýšení hluku ničí naše občanská a lidská práva na klidné životní prostředí.
Důvodem výpotku výše uvedené vyhlášky je zřejmě nutnost naplnit zájem developrů k dostavbám dálnic a silnic a dalších zdrojů hluku, a tedy k realizaci zisků nehledíce k požadavkům nás a našich dětí na klidné a tiché prostředí.
cituji :
..."Po dohodě s ministerstvem dopravy se navrhuje zvýšení hygienických limitů hluku z provozu na pozemních komunikacích v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru. Tato změna vychází ze Zelené knihy, doporučených hodnot WHO (Světové zdravotnické organizace), obdobné legislativy států EU, z hodnocení zdravotních rizik expozice hluku z dopravy a výsledků strategického hlukového mapování."...
Ano, uvnitř kriminálu bude ticho, když si trojitá okna vycpeme slamníky. A co venku ? Na zahrádkách či balkonech ?
Naprostá většina stáních úředníků, a předpokládáme, že i vy drahý ministře žijete v paneláku a proto vám venkovní hluk nevadí. A v teplých letních nocích si okna zabedníte zase slamníky, případně si ¨ještě pořídíte hlučnou vibrující klimatizaci.
Kdybyste totiž stavěli dopravní okruhy a povolovali letiště dál od lidských příbytků, nedošlo by k takovému mastění kapes, jak byste si zřejmě představovali.
cituji :
..."Nemožnost překročení současně platných hygienických limitů se stává kritickou záležitostí pro výstavbu jakýchkoliv komunikačních systémů nejvyššího významu. Bohužel i při využití všech technicky a ekonomicky dostupných protihlukových opatření."...
Přesně...: musíte dbát na zájmy obyvatel a to vás zlobí, protože to vám úplatky nepřinese .
cituji :
..."Navrhovanou výstavbou těchto komunikací se tak podstatně sníží hluk v centrech měst. Formálně „přísné“ limity, které nebylo možno z objektivních důvodů naplnit, tak sloužily pouze jako alibi. Předložený návrh navrhuje realistické hodnocení skutečné situace, při zvážení zdravotních rizik, společensky únosných rizik a nákladů na jejich dosažení. "...
Což je obdobná logika, jako : když se posypou pole DDT, tak se vyhubí americký brouk, nebo : když se dohodnou u jezera nad konečnou otázkou, tak se ...
Tento názor je názorem souhrnným obyvatel a tedy každého jednotlivě žijících v Praze 13, kteří jsou reprezentováni níže uvedeným občanským sdružením a to také k protestu zmocňují.
o výsledku a konečném řešení vašeho zájmu daného výše uvedenou vyhláškou nás prosím obratem informujte.

S pozdravem
JUDr. Ing. Petr Kučera
jednatel


Motolský ordovik, občanské
Ordovická 3,
155 00, Praha 5,
www. Motolskyordovik.cz
email : petr@kucera-spol.cz

Demonstrace 22.12.2010

Do 31.12.2010 z ministerstva odpověď nedošla.  

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.