SPOLEK

David Vodrážka má na radnici zmatek.

28.03.2010 20:29

David Vodrážka má na radnici zmatek. 

již podruhé v poslední době padl starosta do léčky. Tentokrát připravené úředníky stavebního odboru. 

 

Dopis občanských sdružení zaslaný starostovi Prahy 13, místopředsedovi ODS

 

Vážený pane starosto,

k usnesení rady zastupitelstva městské části Praha 13 č. 154 ze dne 22.3.2010, kterým rada vydala souhlas se zastavěním pozemků Medox II Vám sděluji následující.

Stavební rozhodnutí lze vydat až na základě pravomocného územního rozhodnutí.

Upozorňuji, že stavba Medox II nemá platné územní rozhodnutí, takže se rada s Vámi v čele stala s největší pravděpodobností obětí machinací stavebního odboru. Bude proto nejlepší, aby se rada obratem případem znovu zabývala, jinak bude, obávám se vaše poctivá práce na radnici znova zneuctěna.

Jak víte, naše občanské sdružení Motolský ordovik, o.s. jakož i dalších deset občanských sdružení Spolku občanských sdružení jihozápadního města,o.s. brojí proti přebujelé výstavbě na Praze 13, způsobené nedbalou prací radnice a z toho plynoucího všeobecného šlendriánu na Praze 13.

Jakákoliv výstavba má vždy vysoký korupční potenciál a to zejména před nastávajícími volbami, proto jsme požádali dle zák. č. 106/1999 Sb. o vydání smlouvy, kterou developer slibuje "radnici" dar a jejíž plnění v usnesení rady zmiňujete.

Chápu, že máte mnoho práce spojené s hašením požárů, za které nemůžete, my také hasíme za vás požáry, za které nemůžeme.

Žádáme vás tedy o přehodnocení souhlasu s výstavbou, protože jde proti zájmům obyvatel Vidoulí, tedy Prahy 13. 113 podpisů proti výstavbě máme již shromážděné.

Z výše uvedených důvodů vás také žádáme o veřejné vysvětlení důvodů, které vedly Radu k vyslovení souhlasu s občany odmítanou výstavbou a to na setkání s občany dotčené oblasti.

S pozdravem

dne 28.3.2010

Motolský ordovik

www.motolskyordovik.cz

 

přílohy :

 Usnesení o zastavení územního řízení ze dne 18.3.2009

Územní rozhodnutí ze dne 27.3.2006 OUR 2762/05/Hák

Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

 

Číslo rady: 5

Číslo usnesení: 154

Datum usnesení: 22.3.2010

 --------------------------------------------------------------------------------

 RADA městské části Praha 13

 I.     souhlasí

 a)    jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 1236/78, 1236/140 a 1236/177, v k.ú. Stodůlky se stavbou „Polyfunkční areál MEDOX II Praha 13 - Stodůlky“ za podmínky, že budou splněna všechna ujednání „Smlouvy o spolupráci ve věci výstavby chodníku, opravy komunikace, odstranění zábradlí a vybudování hřiště v ulici Za Mototechnou a o poskytnutí daru“ uzavřené mezi MČ P 13 a společností HQ Development, a.s., dne   23.5.2006. Souhlas se vydává za účelem projednávání stavebního povolení.

 b)   s umístěním inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1236/28, 1236/126, 1236/127,  

    1236/140, 1236/177 a 2242/1, v k.ú. Stodůlky v rámci stavby „Polyfunkční areál MEDOX II Praha 13 – Stodůlky“. Souhlas se vydává za účelem projednávání stavebního povolení.        

II.    Ukládá

 ZS p. Zemanovi

 T: 29.03.10

 sdělit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli                                    

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.