SPOLEK

Cíle a záměry

21.03.2009 20:39

Motolský ordovik, o.s. je členem platformy Spolku Občanských sdružení Prahy 13,o.s. 

Naše členská základna, spolu s příznivci, sympatizanty a skupinami se stejnými zájmy je početně i názorově významná skupina obyvatel Prahy 13. Sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. Všichni chceme společně řešit záležitosti zejména výstavby a dopravy na Praze 13. Nechceme být jenom kverulujícími stěžovateli, chceme se aktivně podílet na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale svá práva si omezovat nenecháme.

Klademe si za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na svém okolí, a kteří jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Obávají se také dramaticky narůstající dopravy, nechtějí, aby kolem jejich domovů na Praze 13 projížděly desetitisíce aut.


 

I.

Územní plán

V čem shledáváme nedostatky :

Se znepokojením sledujeme zahušťování výstavby na území Prahy 13. Tento trend je v příkrém protikladu s veřejným zájmem. Na území Prahy 13 žije více než 60.000 obyvatel.


 

a jak je chceme řešit :

Žádáme o účast veřejnosti při schvalování jakékoliv výstavby a to již na samém jejím počátku.


 

Žádáme seriózní zveřejnění přípravy nového územního plánu tak, aby občané měli možnost, se včas seznámit s dopady územního plánu a vyjádřit se k němu. Požadujeme, aby byly vypracovány regulační plány pro stávající výstavbu.

 

Žádáme neprodlené zřízení výboru zastupitelstva Mč. Prahy 13 jehož hlavní náplní bude územní plánování. Žádáme poloviční zastoupení členy navrženými Spolkem.


 

Do doby zřízení výboru zastupitelstva Mč. Prahy 13 a stanovení podmínek pro novou výstavbu žádáme zastavit veškerou novou výstavbu na území Prahy 13, kromě výstavby individuální.


 


 

II.

Doprava

V čem shledáváme nedostatky :

Se znepokojením sledujeme stále se zvyšující počet automobilů v ulicích Prahy 13. Tento trend je v příkrém protikladu s veřejným zájmem. Silnice v Praze 13 jsou přetížené, z Prahy 13 se stává tranzitní oblast pro centrum Prahy, dříve klidné ulice jsou ráno i večer ucpané kolonami aut. Obyvatelé Prahy 13 nemají kde parkovat se svými auty, průjezdnost sídlištních ulic je tak omezená, že nemohou projet ani sanitky, natož hasičské vozy. Za zcela neuspokojivou považujeme především situaci dopravy v klidu.


 

a jak je chceme řešit :

Žádáme, aby se přijala okamžitá opatření pro řešení nedostatku parkovacích míst pro residenty a aby byla veřejnost neprodleně informována o přijatých opatření.


 

Žádáme vedení radnice, aby učinila veškerá možná opatření, které povedou k zabránění přeletům letadel nad Stodůlkami na Letiště Ruzyně


 

Žádáme o posílení intervalů metra a dalších spojů tak, aby občané Prahy 13 mohli užívat městskou dopravu důstojně.


 

Žádáme o odvedení tranzitní dopravy z obslužných komunikací na hlavní tahy.


 

III.

Další náměty

Chceme přezkoumat :

  • zřízení navážky za účelem vybudování parkoviště na Velké Ohradě a v současnosti plánovanými dodatečnými stavebními úpravami v částce 15 mil. Kč z prostředků MČ P13.

  • neadekvátní investici 160 mil.Kč do rekonstrukce kulturního centra Mlejn, oproti nepoměrně prioritně vyšší potřebě řešení dopravy v klidu na MČ P13.

    územní rozhodnutí VIC Lužiny, které nesplňuje požadavky na plochu 2/VS/13 pro veřejně prospěšnou stavbu gymnasia a neodůvodněně zatěžuje naše životní prostředí. Z jižní strany zabírá část této plochy v rozporu s územním plánem sklad automobilů Nissan.


 

  • výstavbu bytového domu Za Panskou zahradou na samotné hranici památkové zóny, která zasahuje do stávajícího parku. Stavba neúměrně zatíží dopravou přilehlou bytovou zástavbu.


 

  • výstavbu kontroverzních „Dvojčat“ na Velké Ohradě z důvodu absence regulativů výškové zástavby na MČ P13.


 

  • výstavbu výškových domů Medox ve vilové zástavbě Vidoulí, neúnosné přečerpání využitelnosti plochy územně plánovací dokumentace.


 

  • výstavbu bytového domu Vila Anthea BAY v ulici V Borovičkách Praha 13 šestipodlažní dům o celkové bytové ploše 900 m2 ve vilové zástavbě Vidoulí


 

  • výstavbu Západního města bez patřičné vlastní infrastruktury.


 


 


 

Jestliže cítíte, že váš problém se na radnici Prahy 13 neřeší, obraťte se na nás :


 


 

za Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení

a

za Motolský ordovik, občanské sdružení, za Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787, za Občanské Sdružení Stodůlky-Háje, za Občanské Sdružení Bellušova ulice, za Občanské Sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá, za Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení,


 

JUDr. Ing. Petr Kučera, petr@kucera-spol.cz


 

Ing. Aristidis Skondrojanis, skondr@seznam.cz


 

Ing. Jan Čížek, miloslav6@seznam.cz


 

Libor Jirků, jirku.l@volny.cz


 

Ing. Jan Majer, osbellus@volny.cz


 

Břetislav Zubík, nasemohyla@centrum.cz


 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.